خانه / تماس با ما

تماس با ما

ایمیل : s.sabet@ut.ac.ir

آدرس : جزیره کیش، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، مرکز نوآوری کیشی‌نو

کدپستی : ۷۹۴۱۶۳۹۹۸۲

موقعیت مکان در نقشه