خیر، تمامی دانشجویان و فارغ التحصیلان از تمامی رشته‌ها و گرایش‌ها می توانند درخواست عضویت نمایند و ایده‌ها در هر زمینه‌ای ارزیابی می‌شود، گرچه تمرکز کیشی‌نو بر روی فناوری های نوظهور مانند اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی است و به همین دلیل ممکن است برای ایده‌های مذکور امکانات بیشتری در دسترس باشد.